A VALVULÈLLA

Chistu fess’e côre
nu  vvó proprio rragjunà!
Mó ss fèrma e ppo’
s r’métt a ccamminà.

Pâr n’aucjèll!
Mó mór stu cardìll!
Che ddic’, neh, dóttó,
p’cchè nu pó vulà?

Abbàsta na valvulèlla.
Ammacàro, a batteria,
e o ffuóch ‘e Marija
p ffarlu ‘mpavunà!

A muòrt?
a muòrt nun è tómo,
s piglia a  cchi vó essa,
nun pava manco a spesa
e s sazia;
pòzza schjattà’!

Ma, a vita,
a vita, pezzentèlla,
ch’abbràccja brutt’e bbèll,
appena vì o muónn
ch ffesta ca t fa!

E in quanto a mme,
ca tengo pôch juòrn,
so’ peggjo e ccr’jatûr,
m’a ssc’pass fór’a fòssa…
Ė cchésta  è a novità!

‘O bbì, dóttó,
so muòrt ma jôch accà;
e, alla faccjàzza
di chi mi vuole male,
in questa società!

 

Area download dei brani

Cerca nel sito...